Tjänster

ECS Teknik AB - Tjänster

Konsulttjänster för underhåll av byggnadsverk i kulturmiljö

Vi på ECS-Teknik AB bistår våra uppdragsgivare med konsulttjänster i stort som smått inom traditionellt byggande. Allt från enkla puts-färganalyser till hela underhållsplaner och vårdprogram. Vår verksamhet är baserad på erfarenheter och kunskaper som samlats under mer än 50 år i branschen.

Våra tjänster

 • Besiktningar och dokumentation
 • Underhållsplaner med metodanvisningar och budgetar
 • Kalkyler
 • Projektering
 • Antikvarisk kontroll
 • Analyser av puts, färger och pigment
 • Byggledning
 • Projektledning
 • Slutbesiktningar
 • Försäljning av handledningsskrifter och metodanvisningar
 • Praktiskt inriktad forskning och utveckling
 • Upprättande av långsiktiga vårdprogram

Exempel på uppdrag

Restaurering av Strömsholms slott & Gävle slott

Som speciellt lärorika projekt kan nämnas utvändiga restaureringar av Strömsholms slott samt Gävle slott för Kungliga byggnadsstyrelsen med projektering och byggledning under 1980-talet.

Rikets fästningar

I rapporten ”Rikets fästningar” har vi svarat för besiktningar, kalkyler och metodanvisningar för Fortifikationsverket och Riksantikvarieämbetet.

Byggledning X40

Under år 2000-2003 svarade vi för projekt- och byggledning när X40 (f.d. länsfängelset i Gävle) iståndsattes för Statens Fastighetsverk & Riksantikvarieämbetet.

Upprustningen av Djurgårdsvarvet

Vid upprustningen av Djurgårdsvarvet 2005-2013 har vi svarat för byggledning samt viss projektering och antikvarisk kontroll för Kungliga Djurgårdens förvaltning.

Samarbetspartners

Vi samarbetar med en rad företag som vi anser särskilt lämpliga i våra projekt och utvecklingsarbete.

Fahlander Arkitekter AB
R.A.Brandskydd
Målerikonservator i Dalarna AB
Krylbo Byggkonsult AB
Flexibel Luftbehandling AB
Scandinavisk VVS-teknik AB
Elvermark VVS Konsult AB
Mästersmeden Svenolof Sundberg
Introteknik AB
Engwall & Claesson AB
MIAB Elkonsult AB
Åke Thorsén Ingenjörsbyrå
Nordic Thermosilit AB