X40 (f.d. länsfängelset i Gävle)

Byggledning under åren 2000-2003 för renovering av X40 (f.d. länsfängelset i Gävle) iståndsattes för Statens Fastighetsverk & Riksantikvarieämbetet.

Beställare:
Statens fastighetsverk

För detta projekt har ECS-Teknik AB ansvarat för:

  • Byggledning
  • Kvalitetskontroll
  • Projektering
  • Slutrapport
  • Dokumentation
  • Myndighetskontakter