Rosendals slott

In- och utvändigt löpande underhåll av Rosendals slott.

Beställare:
Kungliga Djurgårdens förvaltning

För detta projekt har ECS-Teknik AB ansvarat för:

  • Byggledning
  • Kvalitetskontroll
  • Projektering
  • Slutrapport
  • Dokumentation
  • Myndighetskontakter
  • Antikvarisk kontroll