Ramnäs kyrka

Sanering och restaurering efter brand.

Beställare:
Länsförsäkringar i Bergslagen

För detta projekt har ECS-Teknik AB ansvarat för:

  • Projektering
  • Byggledning
  • Projektledning
  • Kvalitetskontroll
  • Slutrapportering
  • Dokumentation
  • Myndighetskontakter