Näs kraftstation

Ut- och invändigt underhåll samt underhållsplanering av Näs kraftstation i södra Dalarna.

Beställare:
Vattenfall

För detta projekt har ECS-Teknik AB ansvarat för:

  • Projektering
  • Kontroll & besiktning
  • Hantverksinstruktioner
  • Slutrapportering
  • Dokumentation