Kv. Kronoberg

Utvändigt löpande underhåll av Kv. Kronoberg

Beställare:
AB Specialfastigheter i Sverige

För detta projekt har ECS-Teknik AB ansvarat för:

  • Undersökning & analys
  • Metodanvisningar
  • Teknisk kontroll
  • Besiktningar