Kristinaladan på Djurgården

Renovering av Kristinaladan på norra Djurgården i Kungliga nationalstadsparken i Stockholm.

Beställare:
Kungliga Djurgårdens förvaltning

För detta projekt har ECS-Teknik AB ansvarat för:

  • Projektering
  • Byggledning
  • Antikvarisk kontroll
  • Slutrapportering
  • Dokumentation