Husby kyrka i Dalarna

Restaurering av staket vid Husby kyrka utanför Hedemora, Dalarna.

Beställare:
Husby församling

För detta projekt har ECS-Teknik AB ansvarat för:

  • Projektering
  • Budgetering
  • Projektledning
  • Byggledning
  • Teknisk kontroll
  • Ekonomisk kontroll
  • Slutrapportering
  • Dokumentation