Finska kyrkan

Utvändig restaurering av finska kyrkan.

Beställare:
Finska församlingen i Stockholm

För detta projekt har ECS-Teknik AB ansvarat för:

  • Byggledning
  • Teknisk kontroll
  • Ekonomisk kontroll
  • Slutrapportering
  • Dokumentation