Enskede kyrka

Invändig och utvändig restaureringen av Enskede kyrka, ett arbete som påbörjades 2009 och som stod klart 2013.

Beställare:
Enskede-Årsta församling

För detta projekt har ECS-Teknik AB ansvarat för:

  • Projektering
  • Budgetering
  • Projektledning
  • Byggledning
  • Teknisk kontroll
  • Ekonomisk kontroll
  • Slutrapportering
  • Dokumentation
  • Myndighetskontakter