Djurgårdsvarvet 2005-2013

Beställare:
Kungliga Djurgårdens förvaltning

För detta projekt har ECS-Teknik AB ansvarat för:

 • Projektering
 • Budgetering
 • Projektledning
 • Byggledning
 • Teknisk kontroll
 • Ekonomisk kontroll
 • Antikvarisk kontroll
 • Kvalitetskontroll
 • Slutrapportering
 • Dokumentation
 • Myndighetskontakter