Om ECS-Teknik AB

ecs-teknik-om-oss

ECS-Teknik AB grundades 1986 av nuvarande ägaren Knut Åkesson. Företaget har sitt säte på Dalsberga Gård i södra Dalarna. Företagets inriktning har sedan starten varit utveckling av material och metoder för byggnadsvård och underhåll av befintliga byggnadsverk, dessa baserade på Knuts entreprenörserfarenheter sen 1960-talet.

Verksamheten startade blygsamt med projektering och byggledning för Byggnadsstyrelsen utvändiga restaurering av Strömsholms slott. Med tiden växte verksamheten och kom att omfatta projekt som rapporten Rikets fästningar för Riksantikvarieämbetet och Fortifikationsverket samt restaurering av Djurgårdsvarvet och vårdplanering för byggnadsminnen för Kungliga Djurgårdens förvaltning som projektör, bygg- och projektledare.

Under åren har ECS-Teknik AB även genomfört en mängd restaureringar av kyrkor, där vi anlitats som projektör samt bygg- och projektledare. Senaste projektet är restaureringen av Enskede kyrka, ett arbete som påbörjades 2009 och stod klart 2013.

Vi är sex personer med kompetens inom kvalitet, ekonomi, miljö, projektering, bygg- och projektledning. För arkitektur, konservering, statik, brand och installationer har vi ett nära samarbete med personer och företag med lång erfarenhet och stor kompetens.