Forskning och utveckling

Vi har sedan tidigt 70-tal haft förmånen och möjligheten att i en mängd pågående projekt, både i Sverige och utomlands, bedriva forskning och utveckling av material och metoder för praktiskt underhåll av byggnadsverk i kulturmiljö.

Vår forskning har gett oss en bred och djup kunskap i hur byggnadsverk påverkas under tid och hur byggnader påverkas av yttre omständigheter som väder, vind och luftföroreningar. Nedan finner du några exempel på vårt forsknings- och utvecklingsarbete.

ECS Teknik - Kalkputs

Kalkputs 7

Kalkputs består av anvisningar och praktiska råd för murning och putsning med kalkbruk samt målning med mineralisk färg.

För mureri och putsning har vår forskning resulterat i konceptet Kalkbruk 1:1 som framgår av skriften Kalkputs 7. I skriften ingår metoder för offerputsning på saltvittrande murverk och målning med traditionell kalkfärg.

Läs mer om skriften Kalkputs 7

ECS Teknik AB - Kalkfärgssamling 90

Kalkfärg 90

Kalkfärg 90 är en kalkfärgsprovsamling med fysiska prover av hur det färdiga resultatet av kalkfärgen kommer att se ut.

För kalkmåleri har vår forskning resulterat i Kalkfärgsprovsamlingen ”Kalkfärg 90″ i samarbete med Sven-Olof Hjort RAÄ.

ECS Teknik AB - Kalklimfärg

Kalklimfärg

För målning med kalklimfärg på puts med nedsatt sugförmåga och som klotterskydd har ovanstående häfte sammanfogats.

ECS Teknik AB - Linoljefärg

Linoljefärg

I samarbete med närstående konsulter och tillverkare har vi handlagt projektet målning med linoljefärg utomhus.

Boken kan beställas via Liber Distribution AB
ISBN 91-540-5917-8

ECS Teknik AB - Metodanvisning

Metodanvisning 1

I samarbete med närstående konsulter och tillverkare har projektet praktiska anvisningar för rostskydd på smide, gjutjärn och plåt blivit till.

Läs mer om skriften Metodanvisning

ECS Teknik AB - Skivtäckning

Skivtäckning

För att utröna teknisk och ekonomisk konsekvens av olika metoder för skivtäckning på yttertak lät vi år 2003 skivtäcka två likadana pumphus.

Det första på Dalsberga med 0,6 mm plastisolmålad förzinkad stålplåt med förväntad livstid om 30-50 år och det andra vid torpet Lappmarken med 0,5 mm rostfri syrafast plåt blästrad och oblästrad med livstid över 300 år som målades med linoljefärg efter avfettning. Plåtformat på båda husen var 49×59 cm. Redan efter tio år visar resultatet att skivtäckningen med syrafast plåt är lönsam.

Ladda hem och läs vår fullständiga rapport:
Anteckningar från besiktning och utvärdering 130516

ECS Teknik AB - Kristinaladan

Mögelskydd

Utveckling av metoder för saneringen efter alg- och mögelangrepp samt mögelskydd i färger mm.

Redovisas i vår slutrapport ”Kristinaladan 2005-2008″. Utvärdering ska ske 2016.

ECS Teknik AB - Rosens lada

Sanering av saltvittrande murverk

Pågående utvecklingsarbete

På uppdrag av Nils Skoglund i Leksand AB som renoverar murverk som platsgjutits av natursten och kalkbruk i början på 1900-talet har vi anvisat material och metod för sanering och iståndsättande av gravt saltvittrande murverk efter mångårig garveriverksamhet. Projektet pågår för utvärdering 2019.

ECS Teknik AB - Falsolja

Falsolja och falskitt

Kommande utvecklingsprojekt

I samarbete med tillverkare ta fram falsolja och falskitt som fungerar under lång tid.

ECS Teknik AB - Visby ringmur

Visby ringmur

Fortlöpande utvecklingsprojekt

ECS-Teknik AB har sedan 1960-talet studerat och noterat vad som med tiden händer med Ringmuren i Visby.

Studien sammanfattas i en rapport som kan beställas från oss.

ECS Teknik AB - Målning på gips

Metodanvisning för underhåll av stuck

Kommande utvecklingsprojekt

I samarbete med tillverkare ta fram en metodanvisning för målning på gips och puts med linoljefärg.

ECS-Teknik AB - Hussvamp

Äkta hussvamp – Serpula Lacrymans

Under restaureringen av X40 (f.d. Länsfängelset i Gävle) fick vi i samarbete med Anticimex, i grunden lära oss konsekvenserna av allvarliga svampangrepp och hur byggnadsverket behandlas utan användning av gift och kemikalier.

Slutrapporten kan beställas från oss.