Metodanvisning

ECS Teknik AB - Metodanvisning

Metodanvisning 1 – behandling av smide, gjutjärn och plåt på tak och fasad

Syftet med denna skrift är att redovisa råd och anvisningar som leder till att underhållet av smide, gjutjärn och plåt i kulturmiljö blir av rätt kvalité ur såväl kulturhistoriskt, tekniskt som ekonomiskt perspektiv. Underhållet skall även vara möjligt och enkelt att upprepa under lång tid framöver. Det är vår förhoppning att Metodanvisning #1 skall fungera som handbok och referensbok vid såväl praktiskt arbete som vid utbildning.

Innehållsförteckning:

  Tillsyn och underhåll

  Smidesarbeten och gjutjärn

  • Förutsättningar och historik
  • A. Behandling av spaltrostande äldre smide
  • B. Behandling på senare tiders smide
  • C. Smide som skall mot- eller inputsas t ex blottlagd armering
  • D. Behandling på galvat smide
  • E. Behandling på gjutjärn

  Plåtarbeten

  • Kortfattad problembeskrivning med råd
  • Förutsättningar och historik mm
  • Problemexempel
  • Så här gör vi nu

  Plåtarbeten forts.

  • Råd och tips inför målning på takplåt i kulturmiljö
  • A. Behandling av svartplåt
  • B. Behandling på förzinkad platsmålad plåt
  • C. Behandling av fabriksmålad förzinkad plåt
  • D. Underhåll och ommålning på plåt målad med styrenakrylatfärg
  • E. Byte av förzinkad plåttäckning och lagning
  • F. Målning på ny förzinkad plåt (efter 2005)
  • G. Behandling på syrafast plåt

  Riskanalys och anhöriglista

  Anvisad litteratur och aktuella webbsidor värda att studera

  Efterord och förteckning över deltagande företag


Metodanvisning 1

Pris: 200,00 kr exkl. moms och porto

Klicka nedan för att läsa ett utdrag samt för att beställa Metodanvisning 1

smide-small