Kalkputs

ECS Teknik - Kalkputs

Kalkputs – 40 års samlade praktiska råd och anvisningar

Kalkputs 7 är en skrift med råd och anvisningar provade i fullskala under fyrtio års forsknings- och utvecklingsarbete inom Åkessons Byggnads AB, ECS-Teknik AB och Nordic Thermosilit AB. Skriften är baserad på sina föregångare, Kalkputs 1-6, som uppdaterats med avsnitt om Hydrauliska lättkalkbruk och anvisningar för applicering med kalkbruk.

Traditionella murverk skall underhållas med ursprungliga material och metoder

Murning och putsning med kalkrikt kalkbruk samt målning med kalkfärg har tusenåriga traditioner. I beprövade arbetsordningar har arkitekter och hantverkare med enkla material och verktyg skapat vackra hållbara byggnader som i nutid anpassas och vårdas för kommande generationer.

Under de senaste 70 åren har dock utvecklingen inom byggandet av olika skäl medfört användandet av allt mer täta och tryckhållfasta material. När så resultatet av denna utveckling används vid vård av historiska byggnader har en rad problem blivit märkbara. Vid en återblick kan man se hur hela fästningsverk samt ringmurar med tiden demolerats därför att de underhållits med hårdare betongliknade bruk och varit bristfälligt skyddade mot nederbörd.

Med tiden framstår det allt klarare att traditionella murverk skall underhållas och vårdas med ursprungliga material och metoder.

Till vem vänder sig Kalkputs och vad ska den användas till?

Skriften riktar sig direkt till förvaltare, projektörer, arbetsledare och hantverkare och innehåller råd och anvisningar provade i fullskala under fyrtio års forsknings- och utvecklingsarbete inom ECS-Teknik AB och Nordic Thermosilit AB.

Det är vår förhoppning att Kalkputs 7 skall fungera som handbok och referensbok såväl när det gäller praktiskt arbete som utbildning. Skriften får i helt och odelat skick användas för utbildning och genomförande av projekt.

Innehållsförteckning:

  Mur- och putsbruk för traditionellt mureri

  • Lufthårdnande kalkbruk i gången tid
  • Våtsläckt kalk
  • Torrsläckt kalk
  • Principer för val av bindemedel i 1:1 bruk
  • Exempel på val av bindemedel
  • Mejselprovet

  Murning och putsning med kalkbruk

  • Exempel på putsgräng
  • Slätputs
  • Spritputs
  • Grovt slagen puts
  • Arbetsordningen

  Kalkputs på träbyggnader

  Fogstrykning på tegel- och naturstensmurar

  Putsning och fogning vid mark

  Arbete med kalkbruk och kalkfärg vintertid

  Målning med traditionell kalkfärg

  Målning med kalklimfärg special

  Renoveringsprinciper för färgskikt

  • Renovering av kalkmålad kalkputs
  • Täta färger
  • Järnvitriol

  Vanliga problem

  • Traditionella problem
  • Skador av vatten och frost
  • Nya problem
  • Alger och lava

  Specialanvisningar

  • Färg och putsborttagning
  • Högtryckstvättning
  • Hydrofobering

  Plåt på fasad

  • Mur- och putsbruk kräver tak
  • Utformning och målning på plåt och smide

  Murning och putsning med lätta kalkbruk

  • Offerputsning
  • Vård av offerputsade ytor
  • Revetering

  Hjälpmedel för byggnadsvård

  Utbildning

  Material och inköpsställen


Kalkputs 7

Pris: 250,00 kr exkl. moms och porto

Klicka nedan för att läsa ett utdrag samt för att beställa Kalkputs 7

ECS Teknik AB - Kalkputs