ECS-Teknik AB - Djurgårdsvarvet
Djurgårdsvarvet

Upprustning Djurgårdsvarvet 2005-2013

ECS-Teknik AB - Djurgårdsvarvet
ECS Teknik AB - Finska kyrkan
Finska kyrkan

Fasadrestaurering 2013

ECS Teknik AB - Finska kyrkan
ECS Teknik AB - Rosendals slott
Rosendals slott

Utvändigt underhåll 2013

ECS Teknik AB - Rosendals slott
ECS Teknik AB - Enskede kyrka
Enskede kyrka

Utvändig och invändig restaurering 2009-2012

ECS Teknik AB - Enskede kyrkaVälkommen till ECS-Teknik AB, ett konsultföretag med 50 års
erfarenhet från underhåll av byggnadsverk i kulturmiljö.

Kalkputs 7

ECS Teknik AB - Kalkputs Praktiska råd och anvisningar för murning och putsning med kalkbruk samt målning med mineralisk färg.

Kurser under 2014

ECS Teknik AB - Utbildning Planerade byggnadsvårdskurser:
17-19 november 2014
8-10 december 2014

Metodanvisningar

ECS Teknik AB - Metodanvisning Praktiska råd och anvisningar för löpande underhåll och rostskydd på smide, gjutjärn och plåt.

Referensobjekt

ECS Teknik AB - Referenser Läs mer om uppdrag vi utfört, t ex kyrkor, slott och kojor.